Skive Sejlklub indledte hædringen af de to brødre Simon og Emil Toft-Nielsen ved en aftenreception.

Formanden Ulrich Maagaard lykønskede dem på hele klubbens vegne, og bad dem samtidig tænke over hvorledes klubben på bedste måde kan støtte deres videre færd mod en evt. OL deltagelse.

De to VM-bronze vindere fremviste medaljen og fortalte lidt om deres forberedelser til 2011 sejladserne, og om hvorledes det er at leve som fuldtidssejlere i det hele taget. Spørgelysten fra de fremmødte frembragte god stemning og gav alle de fremmødte et godt indblik i hvad der kræves for at være elitesejler i et internationalt regi både i trænings- og materielmæssige sammenhænge.

Niels Sohn overrakte en check på 10.000 kr. fra Maritim Center Skive.

Formanden afsluttede receptionen, og henviste til til klubbens generalforsamling 21. marts 2012, hvor han opfordrede brødrene til at lade sig repræsentere, idet Skive Sejlklub også ønsker at hædre og støtte de to brødres indsats.

Simon og Emil udtrykte Deres glæde ved arrangementet, hvor der var 35 deltagere.