Er du / i klar til kapsejladser i 2013 efter de nye regler? Ellers indbydes der til Regelaften med Jan Stage fra Ålborg i Maritim Center Skive / Skive Sejlklub.

Onsdag d. 3. april 2013, kl. 19.00 i Skive Sejlklub.

Jan Stage kommer og fortæller om regel ændringer og kapsejlads regler i almindelighed. Vær beredt til årets dyster.

Jan er en af de kompetente Regel kyndige som kan svarer på alt vedr. regler på en forståelig måde, da vi gerne ser så mange som mulig til denne aften vil vi indbyde alle klubber i Limfjorden til en hyggelig aften, hvor alle spørgsmål kan komme frem, såvel gamle som nye ting i har eller kunne tænkes at komme ud for under kapsejlads.

Da vi ved der vil være stor fremmøde, vil vi gerne havde en forhånds tilmelding fra jer, det er ikke livsnødvendigt, men gør nogle ting lettere ved opstilling af lokalet. Du kan også tilmelde dig på Facebook.

Tilmeld jer til:
Maritim Center Skive.
Niels Sohn
Mobil nr. 29445013 eller
Mail: nielssohn@c.dk

Senest d. 1. april 2013