Lørdag bød på stander op, kapsejlads og fællesspisning – noget for enhver. Vi havde en fantastisk dag med solskin og højt humør – se billeder i bunden.

Der var 16 både til start, der var delt op i “både med spiler” “både uden spiler” og “familieløb”. Tillykke til vinderne!

Se resultatet for Trangmanden Rundt her!

Formandens tale

Kære sejlere og venner af SSJ.

God morgen og hjertelig velkommen til STANDER OP en smuk tradition her i Skive Sejlklub.

Det er festligt med musik og morgensang, efter at der er indtaget morgenkaffe for dem der stod tidligt op – velbekomme. Efternølere kan vist endnu nå et rundstykke m.v. inden skippermødet.

Mange både er kommet i vandet, men vi har også været begunstiget af det rette vejr i de sidste mange uger. Også i dag ser det ud til flot vejr, men måske med lidt svag vind til turen Trangmanden Rundt, så nyd det medens det varer.

Vores sejlklub har også medvind. Et stigende medlemstal af seniorer, og især indsatsen for at få flere medlemmer i junior afdelingen ser ud til at bære frugt. Når juniorerne starter træning på mandag er der 12 helt nye sejlere plus 14 andre med erfaring på forskellige niveauer.

På senior plan har der været 20 personer til indledende møde i den afdeling der nok kommer til at hedde “Gråsælerne”. Et meget spændende initiativ, som vil være et nyt tilbud til sejlklubbens seniorer. Der er aftalt mødedag den første tirsdag i måneden kl. 09.30 undtagen i juli måned.

På vores ordinære generalforsamling fremviste Henrik Neve en planche med forskellige interessegrupper. Jeres bestyrelse ser med positive øjne på de tiltag, der måtte fremkomme fra de forskellige grupper, så hold jer endelig ikke tilbage.

Der er også nyt fra Dansk Sejlunion, idet vi i løbet af denne måned modtager standere til at føre under klubstanderen på bagbords side. Med denne stander marker vi vort medlemskab af DS, hvilket giver mange fordele, bl.a. fortøjning ved DS turbøjer, service omkring kapsejlads, målebreve, klubbens muligheder for at trække på diverse instruktører o.s.v.
Jeg håber at de bådejere, som endnu ikke er medlem af sejlklubben og dermed DS efterhånden vil indse at de går glib af mange fordele ved et medlemskab.

Festival udvalget har bedt mig orientere om at der kan afhentes kørsels- og parkeringstilladelser til den kommende festival den 1. til 4. juni. Tilladelserne kan afhentes i dag i klubhuset.

Endelig vil jeg opfordre til at I holder jer orienteret via vores flotte nye hjemmeside, som er meget informativ og hele tiden a´jour ført.

Med håbet om en god sæson for alle sejlere såvel til vands som på land vil jeg bede jer deltage i et trefoldigt hurra for vor sejlklub.

Skive Sejlklub længe leve – hib hib. Tak.

Ulrich Maagard