Skive Søsportshavn afholder generalforsamling den 26. februar i Skive Sejlklub kl. 19

Vi vil gerne opfodrer til fremmøde, så vi kan få gjort noget ved havneuddybningen

Havnen skriver på deres hjemmeside

Mød op og deltag i din havns udvikling, kom med gode ideer og kommentarer til den videre udvikling af havnen.

Om 14 dage ved vi hvem der har fået opgaven med at oprense havnen og indsejlingen. Så hurtigt som muligt vil vi afholde et møde og planlægge arbejdet. De medlemmer der har båd i havnen skal være indstillet på at båden på et tidspunkt skal flyttes til en anden plads mens der arbejdes med oprensning på den pågældende bro.

Når temperaturen i vandet stiger til over 5 grader går vores dykker i gang med at udvælge en ponton på bro 1 der skal renoveres. Vi renoverer en ponton for at få et overblik over de samlede udgifter inden vi slipper ham løs på hele havnen. Dykkeren vælger hvilken ponton der skal bruges til den første reparation. Også her vil det blive nødvendigt at få flyttet nogle både rundt.