Har du tid og lyst?

På Skive Sejlklubs ekstraordinære generalforsamling luftede Henrik Kjær og undertegnede muligheden for at danne en seniorafdeling i klubregi. Sådanne ”gråsæls-klubber” bestående af kun ”hanner”, ”hunner” eller ”en god blanding af begge køn” er opstået en del steder rundt om i landet.

Årsagerne til dannelsen af en sådan kan være mange. I flæng skal blot nævnes følgende:

 • vi har i Skive Sejlklub Danmarks flotteste faciliteter, som ”råber” på at blive udnyttet meget mere
 • vi trænger til at skabe mere ”liv” i foreningen
 • hvis man går og småkeder sig bl.a. i vinterperioden, kunne en del seniorer, pensionister, efterlønsmodtagere eller ”voksne” midlertidige arbejdsledige måske tænke sig et socialt samvær omkring sejlads, sejlsport og havn i al almindelighed
 • aktivitetsniveauet, og hvor meget man vil forpligte sig i forbindelse med et sådant samvær, bestemmer man naturligvis selv!

Hvad kunne vi så evt. få tiden til at gå med? Ja, det er jo det DU som nævnt afgør. Her blot nogle ”projekt” – muligheder:

 • give sejlklub og søsportshavn en hjælpende hånd i ny og næ
 • mødes i sejlklubben over kaffe og rundstykker en fast ugentlig formiddag
 • arrangere spændende foredrag i dag- eller aftentimerne (genopfriskning af søvejsregler/sejladsbestemmelser, forsikringsforhold, beretning fra langturssejlende seniorer, pensionsinvestering)
 • virksomhedsbesøg og udflugter (evt. til andre seniorafdelinger, museer, flådestationer, SOK, redningseskadrille)
 • invitere til et lille sammenskudsgilde en lørdag eller søndag ved frokosttid
 • arrangere en fast årlig mandetur rundt i fjorden 4 – 5 dage
 • motionsarrangementer (golf, bowling, motionscenter, badeland (i VARMT vand!), låne roklubbens ”torturinstrumenter”, …)
 • arrangere ”stumpemarked”/bagagerumssalg
 • danne et ”klubjollelaug”
 • videreskrive sejlklubbens historie

Hvis du synes ovenstående er værd at holde et lille afklarende møde om, så mød op:

Onsdag den 27. april kl. 09:30 i sejlklubbens lokaler

Sejlklubben er vært ved kaffe og rundstykker. Undertegnede giver en ”lille” øjeåbner!!!

PS: Denne henvendelse er sendt til en række ”interessenter”. Ikke alle er p.t. medlemmer af Skive Sejlklub, men det kan jo være man synes det var en god idé at blive det på sigt også set i lyset af, at sejlklubben netop har nedsat kontingentet til 500,00 kr. årligt for ALLE medlemmer. Har du selv mulige ”emner” er de naturligvis velkomne. Send blot en mail.

HVIS du kommer til mødet, så send lige en mail til: anol@skivekommune.dk – med navn, adresse, e-mail, tlf.nr.

Med seniorsejlerhilsen
Anders Kaastrup Olesen, ”fleksibel efterlønsmodtager”

tlf. 30 22 02 75, anol@skivekommune.dk