Dette er titlen på den jubilæumsbog som Dansk Sejlunion netop har udgivet.

Velkommen til alle som ønsker at være med til at markere dagen for de første hundrede år med sejler glæde. Skive Sejlklub er optaget i DS i 1953, men allerede fra 1933 var der personer her i byen, der oplevede sejlerglæden og fællesskabet ved at sejle.

At kunne sejle er at kunne besøge hinanden og fremmede steder, som er smukt fordelt langs de mange tusinde kilometer kyst, der er i Danmark. Men også i de øvrige nordiske lande – ja næsten overalt i verden kan man opleve dannebrog vaje fra hækken. Vores verden er bundet sammen af søfart. Således er sejlads grundlaget for fællesskab.

Om bord på et skib er fællesskabet afgørende for, at sejladsen er sikker og effektiv. Fællesskabet er en forudsætning for sejlsport.
Og fællesskabet bliver styrket af sejlsport. I 1913 blev en gruppe fremsynede mennesker enige om at danne et nationalt fællesskab om dansk sejlsport – Dansk sejlunion blev stiftet netop på datoen idag.

Meget har ændret sig på 100 år. Men fællesskabet omkring sejlsport og de grundlæggende elementer i sejlsport er nu som før de samme. Vandet er stadig vådt, vinden skal stadig være der – i tilpas styrke, og vores færdigheder er stadig afgørende for den trygge og gode oplevelse.

Fælleskabet er forsat rammen om det enorme frivillige engagement i sejlklubberne. Nogle sejlere har bygget deres havne med de bare næver – for de ville sejle. Frivillighed og fællesskab er det bærende grundlag for de mange sejlklubber i hele landet.

Her i Skive Sejlklub har vi netop i forbindelse med Skive Festival oplevet hvordan frivillighed og fællesskab er med til at skabe grundlag for driften af klubben. En stor tak til alle, der medvirkede til et godt resultat.

Tilbage til DS´s 100 års jubilæumsbog. H.K.H. Kronprins Frederik skriver bl.a.:

Gennem sejlsporten oplever man naturen og dens fantastiske kræfter på tætteste hånd. Ansvaret og alvoren kombineret med friheden og glæden ved at begive sig ud på vandet har altid fascineret mig , og det teamwork, der kræves på en båd, gør sejlsporten til noget særligt. Min tid med sejlsport har givet mange gode minder, og jeg sætter stor pris på den ligefremme stemning blandt sejlere både under og efter konkurrencerne. Jeg er imponeret over de mange danskere, som begiver sig ud på verdenshavene, såvel som vore elitesejlere, der hvert år repræsenterer
Danmark på fornemmeste vis ved internationle mesterskaber over hele verden. Præstationerne skaber værdifuld omtale for vores
land og er med til af fastholde Danmarks position som en traditionsrig og stolt sejlsportsnation. Sejlsporten bæres af tusinder
af frivillige, og klubberne er vigtige idrætslige og sociale samlingspunkter.

Præsidenten for International Sailing Federation udtaler i et forord: det er velkendt at Dansk Sejlunion leverer service direkte til
deres sejlere, medlemsklubber og tilsluttede klasser, og at klubberne arbejder indenfor alle områder i sporten: ungdom, kapsejlads, uddannelse (også for voksne) og tursejlads.

For Skive Sejlklub fremstår Dansk Sejlunion som den store administrative leder. Idet man registrerer alle medlemmer, og 4 gange om året udsender bladet Sejler, tilbyder apps bl.a. med oplysninger om havnene, arrangerer uddannelse af trænere, dommere samt afholder forskellige relevante kurser. Ikke at glemme DH målereglen med målebrevene til bådene, således der kan afholdes kapsejlads med rimelig respit tider for de forskellige bådtyper.

Jeg vil gerne slutte med, at nævne det som jeg måske skulle have indledt min tale med, nemlig at referere fra vedtægterne for DS:

§ 1Dansk Sejlunion er en sammenslutning stiftet i 1913 af danske amatørsejlklubber for at danne bindeled mellem disse.

§ 2 Vision, mission & værdier:
Vision: sejlads – oplevelse, samvær og sport – hele livet.

Mission: DS er det nationale samlingspunkt for alle sejlere.

DS virksomhed udøves med sigte på at støtte og styrke kerneområderne: Ungdom – Kapsejlads – Bredde og tursejlads – Elite og
talenter.

Værdier: åbenhed og demokrati – godt sømandskab – naturoplevelser og frihed – samvær fællesskab om sejlsport – hensyn til
natur og miljø – konkurrence og fairplay.

Med disse ord og citater håber jeg at have givet et indblik i sejlsport og hvilken betydning DS har for sporten. Tilslut lad os ønske
DS tillykke med de første 100 år, samt udtrykke ønske om fremgang for DS og vor sport. Må jeg foreslå et trefoldigt hurra.

Hib hib hurra………… tak!

Formanden