Morsø Sejlklub & Marina afholder i vinterhalvåret 2017/2018 kursus i Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

Kurset tilbydes alle der ønske at tage duelighedsbevis i sejlads med fritidsbåde. Du behøver ikke at være medlem af Morsø Sejlklub & Marina.

Navigatorisk uddannelse der giver ret til at føre skibe op til 15 meter. Duelighedsbevis giver også ret til at føre
speed-båd. På kurset gennemgås: Jordens inddeling, søkortets opbygning, misvisning, deviation, styrede – sejlede og
beholdende kurser, sejlede- og beholdende farter, afdrift for vind og strøm. Internationale søvejsregler gennemgås,
hvor eleverne bl.a. lærer om nødsignaler, lanterneføringer og vigeregler til søs. Der gennemgås sikkerhed til søs.

Desuden gennemgås godt sømandskab i forbindelse med brug af sit fartøj. Der er flere ting vedr. miljø, der gennemgås, hvilket er en del af kravet vedr. uddannelsen. Efter endt kursus kan eleverne gå op til eksamen med censor bemyndiget af Søfartsstyrelsen, i dels den teoretiske del, dels den praktiske del, hvor eleverne har mulighed for at lære at sejle en sejl eller motorbåd og hvor de bruges til aflæggelse af praktisk prøve. Efter bestået i ovennævnte, udstedes der et “Duelighedsbevis” af Søfartsstyrelsen. Der kan forventes en del hjemmearbejde.

Pris for kurset: 1725,-kr.

Der må påregnes udgifter til bøger, og søkort med mere kr. 1280,00 samt prøvegebyr ( ca. 600,00 kr)

Tilmelding til Hans Peter Kokholm, tlf. 29670320, e-mail: kok_holm@mail.tele.dk eller post@msogm.dk

Du kan se uddannelsesplan for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere her: (pdf mangler)

Du kan endvidere ser yderligere informationer om duelighedsprøve i sejlads fro fritidsfartøjer på Søfartsstyrelsens
hjemmeside : https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Duelighed

Har du evt. spørgsmål kan du kontakte Hans Peter Kokholm, tlf 29670320 eller Lars Østergaard 29867526. Du er også velkommen til at sende en e-mail til: post@msogm.dk

Med venlig hilsen
Uddannelsesudvalget
Morsø Sejlklub & Marina