Der er visse udfordringer med bådstativer, bådvogne og master, der henligge ruden afmærkning af ejerskab ved vores vinterliggeplads.

Pga. renovering af pladsen omkring mastestativet bliver alle master på stativet flyttet ud på pladsen og de master, der ikke er tydeligt afmærket med ejerskab, bliver ikke flyttet tilbage. Kommer der ikke klarhed over ejerskab i løbet af året, vil de tilbageblevne master blive fjernet og evt. skrottet.

Master uden ejerskab

Master uden ejerskab vil blive afmærket med rød/hvide bånd.

Som tidligere meddelt vil uafmærkede bådstativer og bådvogne blive flyttet hen i et hjørne af vinterliggepladsen og armærket med rød/hvid bånd. Hvis ejerne ikke melder sig i året løb, vil de blive fjernet og evt. skrottet.

Spørgsmål vedr. overstående bedes rettes til:

Kurt Jensen, 26 94 64 34 / 97 52 61 60 eller Niels Jørgen Hedevang, 40 59 23 78 / 97 52 67 91