Det bliver billigere at være SSJ-medlem. Fremover koster, uanset om man er junior eller senior. Sejlklubben holdt ekstraordinær generalforsamling den 12.01.2011, kl. 19.00. 52 medlemmer var til stede.

Bestyrelsens forslag vedrørende ændringen af klubbens vedtægter fik forsamlingens opbakning. Da kun mindre end en tredjedel af klubbens medlemmer mødte op, kan beslutningen dog først endelig vedtages ved en anden ekstraordinær generalforsamling, som finder sted den 9.2..

Formålet med kontingentnedsættelsen er at få flere medlemmer i foreningen. Bestyrelsen har sammen med revisor, Per Bonnevie, regnet ud, at klubbens nuværende overskud kan betale de lavere kontingentindtægter i flere år, alt efter, hvor mange sejlere der melder sig ind.

Klubkontingentet bliver i år først opkrævet i martsmåned.

Se dagsorden her.
Se bestyrelsens nyhedsbrev her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen