Med ønsket om at rette en fejlinformation i Skive Folkeblad den 10. maj d.å., hvor det iflg. formanden for kultur- og fritidsudvalg, Skive Kommune, den radikale Poul Erik Christensen, Oddense blev oplyst, at
“Vinterbadere lejer sig ind hos sejlklub”, kan følgende oplyses:

Skive Sejlklub har hjulpet VISKI (vinterbaderne) med husly i tre uger indtil sæsonafslutning d. 30. marts. d.å. Det var et lån af baderum mod egen betaling for rengøring.

Skive Sejlklub er iflg. “brugerkontrakt” med Skive Kommune IKKE berettiget til at udleje sine lokaler.

På forespørgsel fra VISKI om lokaler, har sejlklubbens bestyrelse henvist
VISKI til at rette henvendelse til kommunen.

Foreningerne har IKKE været indkaldt til møder med kommunen, så artiklen om “Vinterbadere lejer sig ind hos sejlklub” er ikke korrekt.

Bestyrelsen
Skive Sejlklub