Skive Sejlklub indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i sejklubbens lokaler onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00

Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. fremlæggelse og endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, fremlagt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 4. marts 2015.

Vedtægterne vil være fremlagt i klublokalet og på hjemmesiden fra den 25. marts 2015

Bestyrelsen