Kære sejlere og venner af SSJ

God morgen og hjertelig velkommen til STANDER OP, en smuk tradition, som vi her i klubben holder i hævd, for at markere at nu endelig begynder en ny sæson på fjorden.

Det er i dag den 4. maj – en dato – som for dem af os der kan huske langt tilbage – var dagen som afsluttede fem frygtelige og mørke år med krig og besættelse. Men endelig brød solen frem og det blev igen lyse tider. Lidt til sammenligning – i dag på samme dato brød solen frem og afsluttede 5 ja næsten 6 lange mørke vintermåneder, så lad os nu se fremad mod 5 til 6 måneder med sol og blide vinde, som vi alle elsker når vi er på fjorden, eller der hvor vi styrer vor skude hen. Forhåbentlig ligger der mange gode oplevelser foran os.

SSJ er en aktiv forening med et svagt stigende medlemstal. Sidste melding fra kassereren, gik ud på at der kun er 11 medlemmer, der mangler at indbetale kontingent. Skynd jer at bringe kontingentet i orden. Vær god ved vores nye kasserer, så han ikke skal bruge tid på at udsende rykkere. Juniorafdelingen har også fremgang, især med elitetræningen tirsdag og torsdag. For nybegyndere er der planlagt ny opstart den 13. maj, hvor vi tilbyder en gratis prøvetid på en måned. Vi har udstyret og der er indgået aftale med træner.

Som I kan se på standeren er der igen flag, der markerer at vi er en ungdomsvenlig sejlklub. På generalforsamlingen orienterede Niels Jørgen Hedevang om arbejdet med at opnå godkendelse som ungdomsvenlig sejlklub. Denne godkendelse stiller en del krav, som bestyrelsen og ungdomsudvalget skal leve op til. Bl.a. skal der være en ungdomsleder med nært samarbejde med bestyrelsen, der skal være en handlingsplan for ungdomsafdelingen, et budget, en forældre politik, en sikkerhedspolitik og faciliteter for omklædning og gratis bad. Alle disse krav og flere arbejder vores ungdomsudvalg med for at bevise, at vi er berettiget til at kalde os en ungdomsvenlig sejlklub.

Den 13. juni 2013 fejrer Dansk Sejlunion 100 års jubilæum.

Starten er gået idet DS udgav en jubilæumsbog på sidst afholdte generalforsamling. Vores eksemplar ligger fremlagt i klublokalet, men jeg opfordrer interesserede til selv at købe et eksemplar. En selvfølge her i 100 året vil være at alle medlemmer fører DS standeren under klubstanderen. DS standere udleveres gratis. Torsdag den 13. juni planlægger vi at afholde et arrangement for at markere jubilæet. Nærmere information følger. I øvrigt kan I følge DS jubilæet på sejlsport.dk/100aar.

Skive Festival afvikles i år den 6. – 7. – og 8. juni. Kun 3 dage i år i modsætning til tidligere år, hvor det var 4 dage. I 2012 var vejret imod os, koldt og regnfuldt, men med alle deltagende
medlemmers ihærdige indsats opnåede vi et hæderligt resultat. Tak for det. I år med kun 3 dage kræves endnu større indsats for at opnå et godt resultat. Det har meget stor betydning for klubbens økonomi. Derfor appellerer jeg til dig om at tage godt imod, når du får en henvendelse, om hvornår du har tid til at give en hjælpende hånd. Som tidligere år drejer det sig om hjælp i ølvognen, pølse- og pomfrit salg, renholdelse af området, toilet vagter med videre. På forhånd tak for dit tilsagn.

Igen, igen – husk stadig at holde dig orienteret om aktiviteter i klubben via vore hjemmeside, her finder du bl.a. kalender som fortæller om aktiviteter, tilmeldingsfrister og megen nyttig informotion.

Med håbet om en god sæson for alle sejlere, såvel til vands som på land, vil jeg bede jer deltage i et trefoldigt hurra for vor sejlklub efter at standeren er sat.

Skive Sejlklub længe leve – hib hib hurra. TAK.

Ulrich Maagaard
Formand