Kære sejlere og venner af SSJ.

For tredje gang står jeg her som jeres formand og skal udtrykke nogle forhåbentlig begavede ord. Det kan ikke undgås at der bliver lidt genbrug fra tidligere – jeg håber og tror I tilgiver.

Hvis jeg igen i år påstår, at vi har haft en dejlig varm sommer med mange solskinstimer, forstår jeg godt jeres eventuelle protester, men vejret til trods har vi sejlet og fundet rare timer og positive oplevelser på fjord og hav.

En kort status fra junior afdelingen, så skal det siges, at der er fundet en god og positiv rytme med et stabilt antal deltagere til træning om mandagene. Især er det populært for juniorerne at sejle i vore 2 Feva joller, som jo er to mands. Der har været og er store ønsker om plads i Fewa jollerne. Efter ferien stillede DS to af disse joller til rådighed, måske med den bagtanke, at Skive Sejlklub ville overtage dem. Vi afventer et godt tilbud og håber, der kan findes sponsorer til mulige indkøb. I øvrigt har vi jo mange joller som ikke benyttes.

Elitetræningen ledet af Søren Johnsen, og i samarbejde med Maritim Center, Skive har deltagere fra mange andre sejlklubber, og har fungeret hver tirs.- og torsdag. De uden
bys deltagere medbringer egne joller.

Således har der i hele sæsonen været stor aktivitet i vor juniorafdeling. Herfra stor tak til alle trænere, forældre og andre hjælpere.

Repræsentanter fra klubben har vist vor stander på bedste vis ved deltagelse i mange forskellige stævner. Som tidligere er vi den klub med næsten flest og ofte flest deltagere bl.a. til Mors Rundt og Fransgaard Cup. Der er opnået mange flotte placeringer og resultater. Tillykke og tak til alle der har vist vor stander på div. kapsejladsbaner. Det er ønskeligt, om der kom deltagere fra andre klubber, når vi arrangerer sejladser. Fra SIS modtag klubben opfordring til at gå ind i projekt “Frivillig”. Vi har fulgt opfordringen og har præsenteret et program for hvad vi kan tilbyde unge mennesker, som måtte ønske en kontrakt om at arbejde som frivillig i vor forening. Håbet er at kunne tilknytte flere unge mennesker til klubben.

Skive Festival var i år særlig ramt af dårligt vejr. Det var koldt og til tider blæsende med lidt regn. Omsætningen især ølsalget led under disse betingelser. Alligevel opnåede vi et pænt resultat – og ikke underskud som andre steder – især på grund af de gode aftaler som Henrik og Mogens tidligere har indgået med vore leverandører. Mange ydede en stor indsats hvorfor de også herfra skal have en stor tak. Efter forlydender kommer der festival igen til næste år – måske under lidt andre former. Vi skal være oppe på mærkerne og efterlyser derfor gode ideer, så vi kan øge vor indtjening. Alle jeres gode forslag modtages med tak. Vi har f.eks. plads til at udleje stadeplads til boder, som så kan tiltrække flere mennesker.

Festivalen har stor betydning for vort regnskab. Derfor har vor revisor udarbejdet et regnskab for perioden 1/1 til 20/9. På bestyrelsesmødet d. 25/9 gennemgik vi dette regnskab. Til trods for uforudsete udgifter, betaling til lejeplads viser regnskabet, at vi kan slutte året med et resultat der stemmer med det budgetterede.

Vi går nu lidt i hi, men opfordrer jer til at møde frem til de arrangementer der bliver afholdt i løbet af vinteren. Som altid følg med på hjemmesiden.

Den aktive sejlsæson er slut for de fleste, så nu stryger vi standeren efter at have gennemført sejladsen Trangmanden rundt. Med ønsket om at møde jer alle igen i 2013 siger bestyrelsen tak til alle medlemmer og en særlig tak til dem som har ydet en indsats for klubben i denne sæson.