Trods utallige opfordringer er der på vinterliggepladsen stadig stativer og vogne, som ikke er forsynet med navn på ejer.

Da mange af stativerne og andet gammelt jern må anses for at være ubrugeligt, og ejerne ikke har vist interesse, vil det blive afmærket med farvet plastbånd. Disse afmærkede genstande vil blive fjernet – uden ansvar for Skive Sejlklub – efter den l5. juli 2011.

Så har Du stativ eller vogn uden navn, så er det sidste chance, hvis du vil bevare det.

Vinterliggepladsudvalget
vinterliggeplads@skivesejlklub.dk