Bestyrelsen i SSJ sender hermed de varmeste og bedste ønsker for en glædelig jul til alle medlemmer og venner.

Alle arrangementer i året 2011 er afsluttet, og vi ønsker at takke alle, som har medvirket til at sæsonen 2011 er forløbet utrolig flot.

Den 21. marts 2012 forventer vi at afholde generalforsamling, så har du ønsker eller forslag, er du evt. kandidat til en bestyrelsespost, vil vi gerne høre fra dig snarest.

Et nytårsønske for 2012 gælder for alle sejlere – lidt bedre vejr end vi har haft i året der snart rinder ud.

Hermed siger bestyrelsen tak for i år – godt nytår – og på gensyn tit og ofte i sejlklubben.

Bestyrelsen