I forbindelse den debat, der foregår imellem Skive Ro Klub og Vinterbaderne (VISKI), har vi i Skive Sejlklub givet accept på at udlåne vores badefaciliteter til Vinterbaderne i deres sidste tre uger af sæsonen.

Vi holder os uden for enhver debat og tager ikke stilling den konkrete sag. Der er kun tale om midlertidig husly, således parterne kan fortsætte deres aktiviteter adskilt imens sagen afklares.

Bestyrelsen