Kære medlem – eller til alle der har interesse for Skive Sejlklubs drift og fremtid.

Til efteråret 2013 lancerer Skive Idrætssamvirke i samarbejde med Skive Kommune, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Erhvervsakademi Dania en selvstændig idrætslederuddannelse ved navn Skive Idrætsakademi. Skive Idrætsakademi er målrettet ledere og trænere i Skive Idrætssamvirkes medlemsforeninger – herunder også din sejlklub.

Uddannelsen henvender sig til både ledere og trænere, der ønsker at pudse deres lederprofil af. Skive Idrætssamvirke har i planlægningsforløbet haft stor fokus på, at kurset tager konkrete udfordringer fra idrætslivet op.

Det faglige indhold

Idrætsakademiet består af 2 uddannelses forløb med relevans for ledere og trænere, der gerne vil styrke deres lederprofil og skabe overblik og struktur i foreningens dagligdag. Forløb 1 afvikles i efteråret 2013 af DIF, og forløb 2 i foråret 2014 af Erhvervsakademi Dania.

Forløb 1

Fokus bliver i forløb 1 rettet mod udvikling af både mangfoldigheden og kvaliteten af idrætslivet i Skive, og sigter gennem netværk at styrke videndeling og kompetencerne i de lokale klubber og foreninger. Idrætsakademiet søger endvidere via netværksdannelse og på besøg forskellige steder i kommunen, at danne grobund for samarbejde på tværs af foreningslivet.

Forløb 2

I forløb 2 specificeres uddannelsens fokus til at omhandle to konkrete redskaber til brug i foreningsdagligdagen. Det drejer sig om forløb i henholdsvis Sociale Medier og Ledelse i praksis. Begge fag er på akademiniveau, og der er således tale om kompetencegivende uddannelse.

Skive Sejlklubs bestyrelse vil opfordre alle, der har interesse for ovenstående, om at henvende sig til bestyrelsen eller Ulrich Maagaard for yderligere information. Sejlklubben betaler alle kursusafgifter.

Tag godt imod disse tilbud til gavn og glæde for dig selv og din klub.