Kære medlem af Skive Sejlklub.

Herved inviteres du til ordinær generalforsamling i DIN sejlklub (og vi håber du møder frem og deltager) onsdag, den 16. marts 2011 kl. 19.00.

Indbydelsen er også sendt ud med posten.

Har du lyst til at deltage i fællesspisning fra kl. 18.00 skal du tilmelde dig til:

Marianne Granvig tlf. 97 51 15 87 el. 22 92 24 02
eller
Anna Dolberg tlf. 97 53 53 62 el. 23 35 48 70

eller på liste ophængt i gangen i klubhuset.

Deadline: SØNDAG DEN 13. MARTS 2011.

Menu: SKIPPERLABSKOVS til en pris på kr. 60,00 inkl. en genstand.

Vedlagt en seddel som det er meget vigtigt du udfylder og afleverer snarest til bestyrelsen. Vores medlemsregister skal være så korrekt som muligt, således at alle der vil modtage e-mails og SMS får de informationer klubben udsender.

Se dagsorden her.

På gensyn til generalforsamling
Bestyrelsen