Kære medlem af Skive Sejlklub.

Vi befinder os i begyndelsen af januar 2011, og det er tid til at gøre status. Bestyrelsen har bl.a. set på vort medlemstal, og gjort os visse overvejelser, om hvordan disse tal for junior og senior afdelingen kan forøges. Specielt i vor junior afdeling er medlemstallet langt under, hvad vi kunne ønske. Pr. 1/1 var der 14 medlemmer til ca. 28 joller????

Senior afdelingen tæller 184 medlemmer, så her er der også plads til flere.

Et første tiltag er det fremsatte forslag om nedsættelse af kontingentet til kr. 500,- pr. år pr. medlem. Således kan det ikke være et økonomisk problem at være medlem af Skive Sejlklub.

29er i fuld fart!

Gratis junior medlemsskab

Nye juniorer tilbydes gratis medlemskab for en halv sæson, hvor de kan låne udstyr m.v., indtil de bestemmer sig for medlemskab.

Til dig der er medlem, retter vi en opfordring om at aktivere venner og bekendte – unge som “gamle” – tag dem med i sejlklubben og lad os se mange nye ansigter – kommende medlemmer. Husk også naboens børn, de mangler måske kun en opfordring fra dig.

“Det grå guld” eller andre titler, jer mangler vi også til forskellige opgaver i klubben. Et tursejler udvalg, hjælpetræner og hjælper ved forskellige arrangementer o.s.v.; der er brug for alle, der ønsker at deltage i klublivet.

Så er du sunket lidt dybt ned i sofaen, men alligevel har lyst og energi til samvær med sejlere i din klub, så glæder vi os til din deltagelse fremover.

Med de bedste sejlerhilsener
Bestyrelsen