Til alle aftenmatch sejlere vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi laver “omvendt start” i resten af efterårsserien. De, der normalt starter i 2. start, skal starte først

Se de forskellige løb her!

Se resultatet for 1. onsdag her! (med nyt Knarr mål)
Se resultatet for 2. onsdag her!
Se resultatet for 3. onsdag her!

Hertil forslår vi et alternativt målerbrev til Knarr, således han for en lille spiler på, der giver den et mål, således den kan sejle med de både, der ligner den mest.

Kapsejladsudvalget