Hvilken betydning har den nye DH2011 regel for netop din båd? Et af vores kapsejlads hold teamice.dk har lavet et Excel ark, der giver dig svaret!

I tabellerne kan du hurtigt få et overblik og sammenligne med andre traditionelle både samt udvalgte både. Der er gjort plads til tre ekstra både i bunden af de to skemaer, hvor du kan indtaste både, som du ønsker at sammenligne din egen med. Der er et skema til TAUD og TA.

DH2010 vs. DH2011

Hent respit tabellen og læs mere her! på teamice.dk’s hjemmeside.

Hvad er nyt i DH2011

Teknisk Udvalg i Dansk Sejlunion har gennem to år udviklet og testet en ny version af Dansk Handicap (DH) målereglen.
Dansk Sejlunion logo
Her gives en Information omkring dh2011 rundt i det nye i DH2011.

I ønskes alle en go’ kapsejlads sæson
Jan Gudiksen