Der er et par bådejere, der har ytret ønske om en lille kapsejlads på onsdag forud for Skive Søsports Havns bestyrelsesmøde.

Den kunne sejles fra 17-18.00 – med eller uden bøjer. Det tager vi på dagen.

Alle er velkomne ;)