Skive Sejlklubs kapsejlads-udvalg inviterer hermed til møde ang mulige onsdags-sejladser i efteråret.
Mødet afholdes onsdag d. 22/8 kl 1930 i klublokalet.

Punkter indtil videre:
•Hvor mange interesserede er der?
•Under hvilken form kan onsdags-sejladserne afvikles på (dommerbåd, baneudlægning, indskrivning af resultater, evt. rotationsordning af ‘skipper-tjans’ på dommerbåden, O.l.)?
•Skal der evt. ansøges om faste kapsejlads-bøjer til næste sæson?
•Trangmanden Rundt 2018?

Vi håber at se så mange som muligt, så vi kan få onsdagssejladserne op at stå igen.

De der er forhindrede på dagen, må rigtig gerne en melding om hvorvidt de er med på ideen – og om de ville kunne deltage om onsdagen. Skriv på kontakt@skivesejlklub.dk

Sejlklubben vil stå for en forfriskning.

Med venlig hilsen

Kapsejlads-udvalget