Her finder du en række links, der har relevans i forholds til Skive Sejlklub.
Du er velkommen til at forslå flere links.

Medlemshjemmesider

Andre klubber på havnen

Partnere

Andre sejlklubber