Søsportens Sikkerhedsråd har i samarbejde med TrygFonden igangsat indsatsen SejlSikkert, som skal hjælpe til at reducere antallet af fatale drukneulykker blandt fritidsfiskere og lystsejlere. Dette gøres blandt andet ved at udbrede sejlråd om sikker sejlads og brugen af rednings- og svømmeveste.

I den forbindelse skal der optælles, om brugen af rednings- og svømmeveste stiger eller falder i perioden fra 2015-2017.

Her kommer jeres forening ind i billedet. Vi skal nemlig bruge et observatørkorps til at tælle, hvor mange fritidsfriskere og lystsejlere, der sejler henholdsvis med og uden rednings- eller svømmevest. 
Observatørkorpset vil først blive briefet telefonisk og vil derefter få tilsendt en manual, fortrykte observationsskemaer (det foreløbige udkast til observationsskemaet er vedhæftet her, så du kan få et indtryk af, hvordan det kommer til at se ud), clipboards og andet materiale, så de er rustede til optællingerne. Derudover vil de få tilsendt en frankeret kuvert, så de kan sende de udfyldte skemaer retur.

Observationerne afholdes på følgende to datoer:
• Fredag den 18. september, fra 13:00-20:00
• Søndag den 20. september, fra 08:00-20:00

Vi havde forestillet os, at man kunne dele vagten om søndagen op i to dele, da det ellers er lang tid observatørerne skal stå. Derudover kunne det gøre vagterne mere hyggelige, at observatørerne står sammen, eksempelvis to-og-to. Men dette vil vi lade op til jer at afgøre og organisere som I finder bedst.
 Der skal foretages lignende observationer på samme tidspunkt af året i 2016 og 2017. Det ville være en fordel, men bestemt ikke en betingelse, at det var de samme observatører, da de på den måde allerede ville kende observationsskemaet og hele rutinen.

Som tak for hjælpen vil I modtage 2000 kroner, som I enten kan bruge til foreningen eller give til observatørerne – dette er helt op til foreningen og observatørerne at beslutte.

Vi vil på forhånd sige tak for jeres tid og den hjælp, I stiller til rådighed.

Download observationsskema her!

Med venlig hilsen
Jonas Fredslund Hansen

Als Research ApS
jh@alsresearch.dk
www.alsresearch.dk