Den årlige generalformaling er sat til 26 Marts kl. 19.00

/Bestyrelsen