Som skrevet i Skive Folkeblad arbejdes der på en vandpark a la den i Glyngøre – dog i mindre skala i opstarten.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor Jytte Ravnsborg er med for Skive Sejlklub – men der kan sagtens bruges flere hænder til projektet.

Skulle man ønske at give en hånd med så kontakt Ole Madsen på 27790372.

Som også skrevet i avisen arbejdes der i år på at få budget, arbejdsgruppe på plads med henblik på etablering næste år.