Forhøjelse af afgiften på kaskoforsikringer for lystfartøjer pr. 1. januar 2013

Resumé Folketinget har vedtaget en satsforhøjelse til 1,34 pct. af afgiften på kaskoforsikringer af lystfartøjer pr. 1. januar 2013.

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lovforslag L81, som omfatter en forhøjelse af afgiften på kaskoforsikringer for lystfartøjer, der træder i kraft den 1. januar 2013. Afgiften som årligt udgør 1 pct. af forsikringssummen for lystfartøjer, forhøjes til 1,34 pct. Forhøjelsen har virkning for forsikringer, hvor præmien forfalder til betaling fra og med 1. januar 2013. I visse tilfælde kan forsikringsselskaber allerede have udsendt opkrævninger, som ikke tager højde for afgiftsstigningen fra 1. januar 2012. Forsikringskunder kan derfor opleve, at de modtager efteropkrævning vedrørende deres kaskoforsikring, som følge af afgiftsforhøjelsen.