Efter henvendelse fra interesserede i Skive Sejlklub har AOF nu oprettet et navigation kursus.

Kurset tager sigte på den teoretiske duelighedsprøve. Der gives en indføring i navigationens grundbegreber med henblik på sejlads i indre farvande.

Der undervises i brug af søkort, log og lod, kompas, internationale søvejsregler, farvandsafmærkning, bekæmpelse af brand og beskyttelse af havmiljøet m.m. Kurset kan afsluttes med duelighedsprøvens teoretiske del med udstedelse af bevis.

Det skal understreges, at kurset henvender sig til såvel begyndere som folk, der har nogen erfaring.

Lærebøger, søkort mv. bestilles gennem læreren.

Læs mere her!