Efter et års pause er der igen kursus til den teoretiske del af duelighedsbeviset.

Skive Sejlklub samarbejder som hidtil med Midtjysk Sejlerskole, der varetager undervisningen.

sidste år måtte vi skuffe flere interesserede, og de har naturligvis fortrinsret i år. så der bliver rift om de 12-14 pladser, der er til rådighed. Så skynd dig at melde dig til på info@midtsejl.dk.

Du skal ikke betale noget før kurset starter og du får en regning direkte.

Vi starter torsdag 10. januar kl. 19.00 i sejlklubbens dejlige lokaler. Kurset indeholder 12 undervisningsaftener frem til 4. april, hvorefter vi laver et par prøveeksaminer for den endelige eksamen i april/maj.

Der er kommet helt nye retninger for pensum, og det nye pensum retter sig meget mere mod den hverdag, I som sejlere kommer ud for – og ikke så meget om teorien bag.

Det er et stort område, og man skal forvente en del hjemmearbejde og selvstudium.

Selve kurset koster 1.300 kroner, og hertil kommer materialer for et tilsvarende beløb. med gebyr til censur skal man regne med ialt knap 3.000 kr.