Den 20. januar starter et navigationskursus ved AOF

Kurset tager sigte på den teoretiske duelighedsprøve. Der gives en indføring i navigationens grundbegreber med henblik på sejlads i indre farvande.

Der undervises i brug af søkort, log og lod, kompas, internationale søvejsregler, farvandsafmærkning, bekæmpelse af brand og beskyttelse af havmiljøet m.m. Kurset kan afsluttes med duelighedsprøvens teoretiske del med udstedelse af bevis.

Det skal understreges, at kurset henvender sig til såvel begyndere som folk, der har nogen erfaring.

Lærebøger, søkort mv. bestilles gennem læreren.

Materialeudgift: Fra ca. 600,- kr. og maks. ca. 1100,- kr.

Ved spørgsmål ring til 97 52 59 22

Læs mere her!