Målsætningen er klar, vi vil generober vores deltagelse i 1. division. Det vil kræve en samlet top 5 i de kommende stævner i 2. divison.

Dansk Sejlunion har endnu ikke meldt nyt ud omkring Sejlsportsligaen, men det skal ikke forhindre os i at få skub i den interne proces. Der var flot fremmøde ved det seneste afholdte møde om Sejlsportligaen.

Overordnet set ønsker Skive Sejlklub eksponering af det vi alle elsker – nemlig sejlsporten. Deltagelsen vil komme vores klub og sport til gavn og give en større profilering end noget andet tiltag, vi tidligere har set.

Dansk Sejlunion stiller selv med mange frivillige under stævnerne, men Skive Sejlklub skal også selv ud og finde hjælpere. Vi følger op med en præcisering af antal samt opgaver til de frivillige, som vi søger, der skal være med til at afvikle stævnerne på land og vand.

Udtagelsesstævner

Vi ønsker at gøre vores deltagelse til en stor aktivitet i klubben. Derfor agter vi at afholde udtagelse stævner, dels for at få flest mulige på vandet, men også for at stille det bedste hold til de forskellige stævner.

Det diskuteres om vi skal træne i Match Race Skives DS37, J70, J80, Melges eller andre joller/både, der kan være med til at skabe en sund konkurrence, som mange har lyst til at deltage i.

Hold

Holdsammensætningen vil vi lade være op til vores medlemmer og følgende har indtil videre tilmeldt sig:

Anne Mette Laugesen
John Laugesen
Claus Rønn
Jesper Brink
Mathias Skov
Søren Koitzsch
Steen Nielsen
Søren Løfberg Poulsen
Kaj-Ove Christensen
Jan Gudiksen
Mads Dolberg
Per Svendsen
Søren Espersen

Økonomi

Klubben dækker udgifter ved stævnet, men de enkelte hold skal selv afholde transport samt overnatning.

Stævne datoer for sejlsportligaen 2015

1. division stævner 2015

  • Skive, 8.-10. maj
  • Horsens, 12.-14. juni
  • Faaborg, 21.-23 august
  • Skovshoved, 25.-27. september

2. division stævner 2015

  • Skive, 16.-17. maj
  • Horsens, 20-21. juni
  • Faaborg, 29.-30. august
  • Skovshoved, 18.-19. september

Alle kan naturligvis stille spørgsmål i kommentarfeltet eller til vores liga mail.

Sejlerhilsner
liga@skivesejlklub.dk