Skive Sejlklub bliver den første by ligaen besøger i 2015. Så sæt kryds i kalenderen den 8. -9. -10. maj. Der vil blive en masse at se på og klubben vil få brug for alles hjælp.

Det forventes også at der i 2015 vil blive en 2. division. Som vil blive afviklet i weekenden efter den 16.- 17. maj.

Skive sejlklub er med blandt 2. divisionsklubberne, hvis 2. divisionen etableres, så alle der har lyst bedes tænke på at skabe et hold blandt sine klubkammerater (husk at besætningsmedlemmerne skal være medlem af Skive Sejlklub pr. 1. januar, for at kunne være deltager). Klubben ønsker at skabe en god og stærk bruttotrup. Så vi kan stå stærk mod de andre klubber i konkurrencen. Når vi har skabt bruttotruppen skal vi i gang med at finde ud af hvordan truppen får træning og hvordan den endelige udvælgelse til de enkelte stævner skal være.

Skive Sejlklub ser som Dansk Sejlunion store muligheder i denne nye form for sejlads og sejlklubben vil betale for startgebyr og forplejning af besætningen. Men for at kan have økonomi i projektet vil man selv skulle holde udgifter til transport og overnatning i campingvogn eller lignende.

Vil du deltage?

Har du lyst til at deltage skriv endelig en mail til liga@skivesejlklub.dk

Læs mere…

Læs mere omkring datoer mv. på følgende links:
http://www.sejlsportsligaen.dk/nyheder/vaertsbyer-for-ligastaevner-i-2015-fastlagt/

http://www.sejlsportsligaen.dk/nyheder/

http://www.baadmagasinet.dk/nyheder/nyheder/sejlsportsliga/21981-vaertsbyer-for-ligastaevner-i-2015-fastlagt/page

http://www.baadmagasinet.dk/nyheder/nyheder/sejlsportsliga/21976-ligaforening-skal-drive-sejlsportsligaen/page