Tak til alle der mødte frem til morgenkaffe for derefter frisk at hjælpe til med forårsoprydning i klubhus og på vinterliggeplads.

Også stor tak til Skive Brandvæsen med klargøring af flagmasten.

Med sejler hilsen
Bestyrelsen