Dansk Sejlunion modtog mandag den 19. et lovforslag i høring. Indholdet af lovforslaget er, at forsikringsafgiften på lystbådes kaskoforsikring sættes op med 34%

På denne måde skaffer Skatteministeren ca. 40 millioner kroner ekstra oven i de 115 millioner kroner sejlerne allerede betaler.

De 115 millioner kroner kommer på ingen måde sejlerne til gode. De nye ca. 40 millioner kroner skal bruges til at finansiere TDCs drift af Lyngby Radios nød- og sikkerhedstjenester.

Hvorfor sker det?

TDC har tidligere kunne modregne underskuddet på nød- og sikkerhedstjenester i firmaets overskud. En ny lov fra april 2012 stopper denne mulighed. Hermed er dansk lovgivning i overensstemmelse med gældende EU ret.

Det betyder at staten skal betale TDC for at drive nød- og sikkerhedstjenesten ved Lyngby Radio, et beløb der forventes at udgøre ca. 56 millioner om året.

Hvem skal betale?

Regeringens arbejdsgruppe har peget på at bådejerne skal betale de ekstra omkostninger. Statsafgiften på vores forsikringer kan bare få et nøk på 34%. Argumentet er, at det er bådejerne, der i 60% af tilfældene belaster med nødoperationer.

Dansk Sejlunions kendskab til den gennerelle statistik tør vi godt påstå at det ikke er sejl- og motorbåde der belaster statistikken. På trods af dette er det os der skal betale.

Informer sejlerne og den lokale politiker

Det er uhørt, at man med et slag pålægger en gruppe enafgiftsforhøjelse på 34%.

Skatteministerens argumentationen er forkert.

Vi skal i fællesskab få beslutningstagere og politikere til at indse at dette er urimeligt.

Derfor er det vigtigt at du informere klubbens sejlere og at sejlere med forbindelse til lokale politikere tage diskussionen og forklareurimelighederne.

Også de lokale medier kan påvirkes. Denne beslutning vil også få konsekvenser for den lokale havn.

Hvis vi vil fjerne dette urimelige forslag er det nu vi i fællesskab skal gøre en indsats. Loven vil blive førstebehandlet den 27. november 2012.

Læs Dansk Sejlunions høringssvar til ministeren – DS høringssvar L81.

Med venlig hilsen
Steen Wintlev-Jensen
Dansk Sejlunion

Mobil: +45 40 46 88 25
Direkte: +45 43 26 21 80