Følgende datoer er vigtige at notere:

1 Oktober kl. 13-16 fra Skive Søsportshavn – Tur med Safari Queen for hjælpere til Skive festival 2017. Tilmelding til Martin Breum (martinbreum@icloud.com)

7 Oktober – Trangmanden rundt med fest om aftenen med mad og musik

30 November kl. 19 – Hjælperfest for frivillige i klubben

6 December – Julebanko nærmere detaljer følger