Regler for Skive Sejlklubs vinterliggeplads for både på udeareal

Skive Sejlklub har et areal på Fjordvej, som vi kan tilbyde vore medlemmer til oplægning af både og master i vinterhalvåret. Sammen med Værftet og vores pladsmand, finder vi et sted til din båd. Der er mulighed for el og vand på arealet. Båden skal stå i et solidt stativ eller bådvogn med navn og tlf. nr.
NB: Der er overdækket mastestativ på den sydlige side af vinterliggepladsen (ud mod den lille fiskerihavn), hvor master gerne må anbringes, når de er afmærket med navn og adr.
Hvis en båd henstår i 2 år uden at blive søsat, kan sejlklubben forlange at få den fjernet, eller fjerne båden på ejerens regning.
Skive Sejlklub kan til enhver tid opsige lejemålet, hvis ordensreglerne ikke overholdes. Betalt leje refunderes ikke ved opsigelse. Ved opsigelse skal materialer/båd fjernes omgående. Hvis det ikke sker, forbeholder sejlklubben sig retten til at fremlyse og fjerne dette for ejerens regning.

Praktiske oplysninger og ordensregler

Pladsmand: Kurt Jensen (26 94 64 34 ) eller bestyrelsen.

Hvad koster det?

500 kr. for vinterhalvåret og plus et medlemskab af sejlklubben.
Skal båden stå på land i sommerperioden, skal du kontakte vores pladsmand, og så koster det yderligere 500.- kr.
Vinterpladsen opkræves sammen med kontingentet.
Båden skal mindst være ansvarsforsikret.

Bådstativ

Bådstativ kan evt. lejes eller købes af Værftet.

Optagning og søsætning

Værftet kan påtager sig opgaven, ved at man aftaler tid.

Arealet

Arealet skal holdes fri for affald. Man sørger selv for bortskaffelse.

El

Båden må kun være tilsluttet el-standeren, når der arbejdes på båden.
Ved anvendelse af el til opvarmning eller affugtning i større omfang, aftales betalingen med pladsmanden eller bestyrelsen.

Overdækning af båden

Både, der på grund af reparation skal overdækkes i større omfang, kan efter særlig aftale anbringes i byggefeltet syd for Værftet. Ønsker man at overdække sin båd, kan man ansøge Skive Kommune.

Bestyrelsen /Skive Sejlklub