Her ses et kort over havnens faciliteter under Spar Nord Cup.

  • Jolleplads
  • Jolle slæbested
  • Klubhus & Raceoffice 1. sal
  • Parkering biler
  • Aflæsning af joller
  • Parkering trailer
  • Omklædningsrum & toiletter
  • Slæbasted til følgebåde

Claus Brink
Stævneleder
Tlf. 2085 9276
Mail. claus@brinkandersen.dk