Ungdomsafdelingen har atter opnået godkendelse som ’Ungdomsvenlig sejlklub’.

For et opnå den fine status, skal man gennemgå en proces, der har til formål at godkende afdelingen på en række områder. Herunder hvordan man rekrutterer nye medlemmer, om man har ajourførte beskrevne politikker og visioner for Sejlklubben samt om klubben er en ’klub på to ben’ med fokus både på kapsejlads og sejlads i bredere forstand såsom tursejlads, oplevelser, leg og det sociale element.

Fra bestyrelsen skal lyde en stor ros til de involverede i vores ungdomsafdeling!