Efter mange år som formand for ungdomsudvalget har Jan Olesen valgt at stoppe ved årets udgang.

Det er vi i bestyrelsen selvfølgelig meget ked af. I Jan har vi haft en god og stabil mand, som har ydet en stor indsats i ungdomsafdelingen. Men vi har også forståelse for hans valg, da hans børn ikke længere bor i Skive og ikke kommer i sejlklubben.

Bestyrelsen vil gerne takke Jan for hans arbejde, og vi håber at han igen finder tid til at vise sig i klubben.

Først i det nye år vil vi samle sejler og forældre til et møde, hvor vi vil se, om vi kan få valgt en ny formand og bestyrelse for ungdomsafdelingen og fortælle sejlerne om de tiltag vi vil lave i 2012. Det er fortsat de samme trænere, som skal træne børnene i det nye år.

Vi vil samtidig ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen